idea

  1. Z3DX

    [Java Dersleri #1 ] Hello Java

    Kullanılan - İnşa edilen ortamlar; Linux Java11 İntellij IDEA Ultimate Ver. 2020.3 Tarih: 02.12.2020 Öncelikle yeni bir proje açıyoruz. Ardından IDE nin yüklenmesini ve JVM in hazır olmasını bekliyoruz. Biraz bekledikten sonra geçelim kodlara; Kodlar; public class Main { public static...